PROCESS TRAINING PILOT PLANT SKID MOUNTED PACKAGE

END USER : ABU DHABI MARINE OPERATING COMPANY (ADMA-OPCO)
MATERIAL OF CONSTRUCTION : SA 36 + SA 275JR + SA 516 GR.70 + SA 106 GR.B + SA 312 TP 316L
WEIGHT : 100 TON
YEAR : 2014